Lighting

logo_lighting
+420 596 614 750
info@xenium.cz

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost XENIUM EUROPE s.r.o. má jako výrobce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém Asekol, který se již 10 let stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 53,78 MWh elektřiny, 3 820,35 litrů ropy, 205,34 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,89 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 42,58 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému Asekol, ovšem s ohledem na spotřebiče uvedené na trh naší společností v roce 2016.

Společnost XENIUM Europe s.r.o. uvedla na trh v roce 2016 následující množství elektrospotřebičů:

SKUPINA Množství EEZ (kg)
3APC Monitory0,00
4ATelevize0,00
3B, 4BOstatní IT a spotřební elektronika0,00
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10Velké domácí spotřebiče, Malé domácí spotřebiče,
Osvětlení, Elektrické a elektronické nástroje, Hračky
a vybavení pro volný čas a sport, Lékařské přístroje,
Přístroje pro monitorování a kontrolu, Výdejní
automaty
10 844,60
error: Content is protected !!