Tělovýchovná jednota Ostrava

Vlastník rozsáhlého sportovního areálu na Varenské ulici v Moravské Ostravě, kde provozuje 10 antukových tenisových kurtů, 3 antukové nohejbalové nebo volejbalové kurty, beach volejbalové centrum (možno využít i pro beach fotbal) se 4 pískovými kurty, bazénem, barem a tribunou pro 500 diváků, 3 dráhy pro petanque, kroketové hřiště, 3 stanoviště pro ruské kuželky, zahradní šachy a putting green pro nácvik krátké golfové hry.

MODERNIZACE OSVĚTLENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM FINANCOVÁNÍ Z ÚSPOR METODOU EPC

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE SPORTOVNÍ HALE

 

Výměna osvětlení ve sportovní hale pro stolní tenis pro lepší úsporu a technické vybavení. Realizace proběhla podle požadavků zákazníka „na klíč“.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2014

Po konzultaci se zákazníkem proběhlo ve sportovní hale měření stávající udržované osvětlenosti a měření příkonu stávající osvětlovací soustavy za účelem zpracování optimálního návrhu osvětlení a porovnání parametrů původní a nové osvětlovací soustavy. Byla zhotovena světelno-technická studie dle požadavků aktuálních norem. Zjistilo se, že původní osvětlovací soustava tvořená výbojkovými svítidly byla mírně poddimenzovaná a rovněž stav jednotlivých výbojkových žárovek byl za hranicí jejich životnosti.

Financování rekonstrukce osvětlení je zajištěno prostřednictvím metody EPC (Energy Performance Contracting). Jde o efektivní nástroj realizace úsporných opatření bez potřeby vlastního kapitálu. Investice se splácí postupně z dosahovaných úspor. Cílem metody EPC je snižování provozních, především energetických nákladů v průmyslovém a výrobním procesu (nákup nových technologií a modernizace energetického hospodářství).

PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

 • Výbojková svítidla
 • počet výbojkových svítidel 29 ks

NOVÁ LED SOUSTAVA

 • LED svítidla řady EOS s výkonem 120 W
 • počet LED svítidel řady EOS 32 ks
 • docíleno snížení výkonu ze 400 W na 120 W

PŘED REALIZACÍ

PO REALIZACI 

VÝSLEDEK

 • termín plnění 6-7/2014
 • roční úspora energie 78,5%
 • návratnost investice 1,5 let
 • životnost LED technologie 15,2 let
 • celkový příkon soustavy snížen z 16,7 kW na 3,8 kW
 • osvětlovací soustava odpovídá příslušným normám
 • původní průměrná osvětlenost Em = 670 lx,
 • nová průměrná osvětlenost Em = 1000 lx

OHLAS ZÁKAZNÍKA

Práce byly provedeny v požadované kvalitě a v souladu s požadavky investora. Nová osvětlovací soustava tvořená LED zdroji je velmi pozitivně hodnocena uživateli sportovní haly. Oceňujeme flexibilitu a profesionální přístup společnosti a jejich zaměstnanců.

Ing. Tomáš Staníček, ředitel TJ Ostrava