Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková organizace

Sportovní zařízení města Hustopeče umožňuje mládeži a všem občanům města a okolí využívat tělovýchovná zařízení a rozvíjet tak tělovýchovnou a sportovní aktivitu občanů. Ve sportovním zařízení najdeme letní koupaliště, krytý bazén, posilovnu, saunu, sportovní halu, fotbalový a lehkoatletický stadion, hokejbalové hřiště a tenisové kurty.

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ S 50% ÚSPOROU

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HALE PRO STOLNÍ TENIS

 

Rekonstrukce starých zářivkových svítidel v hale pro stolní tenis.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2017

Jelikož se jedná o halu stolního tenisu, kde probíhají ligové soutěže, bylo klientem požadováno dosažení vyšší osvětlenosti a to osvětlenosti I. třídy dle normy pro ligové soutěže stolního tenisu. Zároveň však byl kladen důraz na redukci míry oslnění oproti stávající světelné soustavě. Podmínkou bylo zachování stávajícího rozmístění a počtu kusů svítidel.

Byla provedena kompletní výměna stávajícího zářivkového osvětlení za nová LED svítidla řady LINEAR s výkonem 68W s opálovými difuzory k zamezení oslnění.

PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

  • Zářivkové trubice

NOVÁ LED SOUSTAVA

  • Svítidla řady LINEAR s výkonem 68 W

PŘED REALIZACÍ

PO REALIZACI 

 

VÝSLEDEK 

  • zakázka realizována v roce 2017
  • návratnost investice 6,6 let
  • úspora energie 50 %
  • snížení celkového příkonu z 10 336 W na 5 168 W
  • zvýšení světelného komfortu o 45%
  • původní průměrná osvětlenost Em = 510 lx,
  • nová průměrná osvětlenost Em = 750 lx

 

OHLAS ZÁKAZNÍKA

Společnost XENIUM Europe s.r.o. řádně předala dílo v požadovaném rozsahu, při dodržení dohodnutých kritérií, parametrů, termínů a ceny dle zadávací dokumentace.

Aleš Proschek, ředitel