Ridera Sport a.s.

Ridera Sport je sportovně-relaxační areál pro celou rodinu, kde si užijete každý den v roce. Nabízí široké možnosti vyžití jak pro všechny sportovní nadšence, děti a jejich rodiče a také pro ty, co si chtějí odpočinout od každodenních starostí a vychutnat si pohodu a dobré jídlo. Historie areálu sahá až do roku 1926, kdy byl v tehdejším Vítkovickém parku, dnešních sadech Jožky Jabůrkové, založen tenisový klub TK Vítkovice. V roce 1946 se Tenisový klub TK Vítkovice přesunul do prostor stávajícího areálu, na tzv. Vítkovický stadion. V roce 1961 byla postavena první klubovna, která dala základy současné budově.

LED OSVĚTLENÍ BADMINTONOVÝCH KURTŮ

KOMPLETNÍ VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY SPORTOVNÍ HALY

Výměna osvětlení ve velké sportovní hale s badmintonovými kurty pro dosažení lepšího osvětlení, lepších světelných podmínek a zároveň pro dosažení výraznější finanční úspory.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2017

Klient požadoval dosažení lepší světelné pohody, zvýšení celkové osvětlenosti sportoviště a dosažení úspory.

Byla tedy provedena analýza současného stavu a následně na základě zjištěných skutečností kompletní výměna stávajícího výbojkového osvětlení za nová LED průmyslová svítidla. K docílení rovnoměrného osvětlení po celé ploše sportoviště a zvýšení osvětlenosti byl navýšen počet svítidel oproti stávajícímu stavu, jednalo se o svítidla  řady EOS o výkonu 180 W. Pro zamezení nežádoucích stínů na sportovišti bylo upraveno stávající rozmístění svítidel. V prostoru pod lávkou byla osvětlovací soustava doplněna o LED liniová svítidla řady LINEAR o výkonu 27 W.

Financování nové osvětlovací soustavy bylo zajištěno metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy není potřeba mít vlastní kapitál, investice se splácí postupně z dosahovaných úspor.

Výsledkem prací je prakticky bezúdržbová technologie a úspora energie o více než polovinu. Realizace prací proběhla během jednoho týdne v srpnu 2017.

PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

 • Výbojková svítidla
 • Zářivkové trubice

NOVÁ LED SOUSTAVA

 • LED liniová svítidla řady LINEAR o výkonu 27 W
 • 48 ks svítidel řady EOS o výkonu 180 W

PO REALIZACI

 

VÝSLEDEK

 • hodnota zakázky 421.350,- Kč
 • realizace 8/2017
 •  dosažená úspora: 52%
 • snížení příkonu z 18 400 W na 8 640 W
 • životnost technologie 17,6 let
 • návratnost investice 2,8 let
 • financování zajištěno z dosažených úspor

 

OHLAS ZÁKAZNÍKA

S výsledkem práce, intenzitou osvětlení i s finálními čísly jsme maximálně spokojení. Oceňujeme předevštím rychlé a kvalitní provedení, díky čemuž jsme příliš neomezili provoz sportovní haly.

Ing. Tomáš Kobr, předseda představenstva