REKTIMONT s.r.o. – OSTRAVA

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti výroby ocelových konstrukcí, kontejnerů, protipožárních ocelových dveří, vyhrazených zdvihacích zařízení a revizních činností.

ZLEPŠENÍ SVĚTELNÉHO KOMFORTU A DOSAŽENÍ ÚSPORY 77%

DODÁVKA LED OSVĚTLENÍ PRO VÝROBNÍ HALU

 

Dodávka LED osvětlení do výrobní haly v Ostravě. Výsledkem je zlepšení světelného komfortu a úspornější provoz.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2019

Požadavkem investora bylo dosažení požadovaného světelného komfortu oproti stávajícímu, nevyhovujícímu stavu. Dalším přáním investora bylo zachování stávajících pozic svítidel a následná výměna kus za kus. Před dodáním svítidel byla vypracovaná světelný studie a následně nabídnuto a dodáno vhodné řešení.

Dodávka LED osvětlení byla provedena na základě vypracované nabídky, kdy společnost XENIUM Europe s.r.o. nejlépe vyhověla technickým kritériím a finančním požadavkům investora.

Po domluvě termínu bylo dodáno LED osvětlení řady ORBIT.

PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

 • Výbojková svítidla 400 W, celkový příkon svítidla 440 W
 • počet svítidel 35 ks
 • celkový příkon osvětlovací soustavy 16,8 kW

NOVÁ LED SOUSTAVA

 • LED svítidla řady ORBIT o výkonu 100 W
 • počet svítidel 35 ks
 • celkový příkon osvětlovací soustavy 3,5 kW

PO REALIZACI

VÝSLEDEK

 • hodnota zakázky 100 625 Kč bez DPH
 • realizace 12/2019
 • návratnost investice 0,7 let
 • úspora energie 79%
 • snížení nákladů na provoz
 • životnost technologie 22 let

OHLAS ZÁKAZNÍKA

Dodávka svítidel byla provedena v dohodnutém termínu za dohodnutou cenu. Oceňuji profesionální přístup ve fázi přípravy.

Společnost XENIUM Europe s.r.o. hodnotíme jako spolehlivého dodavatele a firmu doporučujeme i dalším investorům.

Jiří Gráf, jednatel