OZO Ostrava s.r.o.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.

70% ÚSPORA DÍKY MODERNÍMU LED OSVĚTLENÍ

OBNOVA OSVĚTLENÍ VENKOVNÍHO AREÁLU

Výměna venkovního osvětlení areálu za moderní LED úsporné osvětlení s širokoúhlou optikou.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2015

Cílem zákazníka byla kompletní výměna zářivkového osvětlení ve výrobních halách pro snížení provozních nákladů, zlepšení pracovních podmínek a celková modernizace technologie.

Během prohlídky a měření osvětlenosti bylo zjištěno, že je osvětlení areálu zastaralé a osvětlenost areálu neodpovídá platným normám ČSN. V areálu se vyskytovala místa, která byla nerovnoměrně osvětlena a místy způsobovala oslňující efekt. Důvodem byly velké rozteče mezi jednotlivými světelnými body a užití vysoko výkonových výbojkových svítidel s optikou vyzařující světelný tok pod svítidlo. Výsledkem byla předimenzovaná osvětlená místa pod svítidly a tmavá místa v okolí. Svítidla měla vlivem stáří degradované kryty, které již neměly požadovanou účinnost.

Na základě těchto zjištění bylo stávající osvětlení nahrazeno novými LED svítidly řady SLENDER o výkonu 50 W charakterizovanými širokoúhlou optikou batwing, která zlepšila rovnoměrnost osvětlení. Díky nově instalovaným LED svítidlům bylo docíleno 72% úspory oproti stávající soustavě.

FOTO PO REALIZACI 

VÝSLEDEK

  • zakázka realizována v 4/2015
  • dosažená úspora 72%
  • minimální náklady na údržbu

OHLAS ZÁKAZNÍKA

Kompletní modernizací venkovního osvětlení bylo docíleno lepší rovnoměrnosti osvětlenosti jednotlivých ploch díky vyzařovací optice batwing. Snížením stávajících sloupů, které bylo prováděno během výměny osvětlení a samotnou výměnou stávajícího osvětlení za nové LED svítidla, došlo k úspoře o více jak 70% oproti stávající soustavě.

Rostislav Kocián, OZO Ostrava s.r.o.