Kofola a.s. v Mnichově Hradišti

NOVÁ LED SOUSTAVA LED svítidla řady EOS s příkonem 50 - 200 W LED svítidla řady EOS s příkonem 40 - 100 W počet LED svítidel 191ks Ve výrobních prostorách bylo docíleno snížení  celkového příkonu z 18,4 kW na 17,4 kW a ve venkovním areálu se docílilo  snížení celkového příkonu z 9,9 kW na 1,4 kW

OSVĚTLENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU „NA KLÍČ“

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH VÝROBNÍHO ZÁVODU

 

Realizace LED osvětlení ve výrobním prostoru a dvou velkých skladech a výměna osvětlení venkovního areálu společnosti Kofola a.s. v Mnichově Hradišti.

ZADÁNÍ A REALIZACE 2015

Klient zamýšlel zmodernizovat osvětlení ve vybraných prostorách výrobního závodu pro dosažení lepších pracovních podmínek, pro lepší bezpečnost pracoviště a zároveň pro úsporu financí.  Stávající podmínky nebyly optimální. Prvotním krokem byla prohlídka závodu a audit stávajícího osvětlení. Po vypracování a odsouhlasení návrhu nové osvětlovací LED soustavy následovala samotná realizace, která proběhla ve 2 etapách.

V jednom roce došlo k výměně osvětlení ve výrobním prostoru a ve skladu, kdy byla použita LED svítidla řady EOS s příkonem 50 – 200 W v počtu 92 ks.

V dalším roce se realizovalo osvětlení v nové skladové hale a také modernizace venkovního osvětlení areálu.

Ve skladové hale proběhla kompletní přestavba regálů, což vyžadovalo navržení nové osvětlovací soustavy. Bylo instalováno 63 ks LED svítidel řady EOS o příkonu 40 – 100 W a zároveň inteligentní řízení a ovládání osvětlovací soustavy.

Ve venkovním areálu bylo původní výbojkové osvětlení nově nahrazeno 36 ks LED svítidly.

PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

 • Zářivkové trubice a rtuťové výbojky
 • počet zářivkových trubic 128ks, počet rtuťových výbojek 34ks

NOVÁ LED SOUSTAVA

 • LED svítidla řady EOS s příkonem 50 – 200 W
 • LED svítidla řady EOS s příkonem 40 – 100 W
 • počet LED svítidel 191ks
 • Ve výrobních prostorách bylo docíleno snížení  celkového příkonu z 18,4 kW na 17,4 kW a ve venkovním areálu se docílilo  snížení celkového příkonu z 9,9 kW na 1,4 kW

PŘED REALIZACÍ

PO REALIZACI

VÝSLEDEK

 • hodnota zakázky 2 435 000 Kč bez DPH
 • realizace 12/2013 – 12/2015
 • roční úspora energie ve výrobním prostoru 72,3%, návratnost investice 1,9 let
 • roční úspora energie ve skladu 50,9%, návratnost investice 3,4 let
 • roční úspora energie na veřejném osvětlení 86%, návratnost investice 1,5 let

 

OHLAS ZÁKAZNÍKA

Realizace zakázky probíhala ve sjednaných termínech a vysoké kvalitě odvedené činnosti. Spolupráce s dodavatelem probíhala na nadstandardní úrovni, byla velmi efektivní a zakázka byla naplněna ze sta procent. Výsledek zcela odpovídal původnímu zadání.

Karel Teichmann, Operational Manager